Regulamentul campaniei 5 ani garantie Gorenje

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI:

Organizatorul campaniei promotionale 5 ANI GARANTIE GORENJE, este Gorenje Romania, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr.169 A, etaj 3, sector 1, inregistrata  la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr J 40/10442/2003 avand CUI RO 15637827, reprezentata legal de Damir Drazetic in calitate de Director General, denumita in continuare Organizator, inregistrata la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) sub nr. 288809/07.12.2011

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul www.gorenje.ro find disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Gorenje Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta modificarile pe website-ul www.gorenje.ro.

2. ARIA DE DESFASURARE:
Campania se  va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.

3. PARTICIPANTI
La campania promotionala „5 ANI GARANTIE GORENJE”  au dreptul sa participe atat  persoanele  fizice cu varsta minima de 18 ani si  cu domiciulul stabil in Romania cat si  persoanele  juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul Romaniei.  Promotia se aplica numai pentru produsele achizitonate prin comenzi plasate pe magazinul online www.gorenje.ro

4. DREPTUL LA PARTICIPARE
Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse dintre cele mentionate la punctul 4 - nu exista limita de numar de produse si de participari.

5. PRODUSE PARTICIPANTE
In aceasta promotie sunt eligibile toate categoriile de produse cu exceptia electrocasnicelor mici si a hotelor Gorenje.

6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:
La achizitionarea unui produs Gorenje din categoriile mentionate mai sus vom acorda 5 ani garantie (2 ani garantie standard +3 ani extragarantie).  Extragarantia va fi valabila cu conditia activarii acesteia la nr. de call center mentionat in cadrul regulamentului. 

MECANISMUL PENTRU ACTIVAREA EXTRAGARANTIEI:
Pentru activarea si inregistrarea extragarantiei trebuie sa sunati la numarul service-ului autorizat: 0344403030/ 0755023790 si sa oferiti cateva informatii suplimentare (conform formularului de inregistrare comunicat). In urma apelului telefonic veti primi un numar de inregistrare care trebuie notat pe certificatul de garantie, in limba romana, al produsului.  Neactivarea garantiei extinse in  termen de 21 de zile calendaristice de la data achizitionarii  produsului duce la pierderea acesteia iar,  in acest caz, ramane valabila numai  garantia standard de 2 ani.

Toate conditiile aferente garantiei de 2 ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului raman valabile si in cazul extragarantiei.
Extragarantia este valabila numai dupa inregistrare, pe baza facturii si a certificatului de garantie Gorenje. Pentru a beneficia de oferta de extragarantie, cumparatorul trebuie sa pastreze certificatul de garantie si factura de achizitie a produsului, pe toata perioada celor 5 ani de garantie (2 ani  garantie standard + 3 ani extragarantie) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada promotiei.

Gorenje Romania isi rezerva dreptul de a modifica acest regulament, aducand la cunostinta publicului modificarile operate. Regulamentul acestei campanii impreuna cu formularul de inregistrare online vor fi publicate si pe www.gorenje.ro  si sunt gratuite.

7. CONDITII DE VALIDARE
Pentru ca organizatorul sa acorde garantia extinsa pentru produsul achizitionat, cumparatorul trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
a. Sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la art. 3
b. Sa achizitioneze unul din produsele mentionate in carul art. 5
c. Sa inregistreze extragarantia urmand conditiile precizate la art. 6
d. Produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia nu este valabila in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.
Garantia extinsa nu se va acorda daca nu sunt indeplinite conditiile de mai sus.

8. REGULAMENTUL PROMOTIEI
Prin participarea la promotia” 5 ANI GARANTIE GORENJE”,
participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestuia,  participarea la campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

9. RESPONSABILITATE
Gorenje Romania va acorda garantie extinsa in conformitate cu prevederile acestui Regulament. Prin complentarea formularelor participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

10. DATE CU CARACTER PERSONAL
Prin participarea la aceasta promotie, participantii persoane fizice  declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile participantilor  persoane fizice prevazute in Legea 677/ 2001. La cererea participantilor, persoane fizice, adresata in scris pe adresa S.C. GORENJE ROMANIA SRL, Calea Floreasca nr.169 A, etaj 3, sector 2, Bucuresti,  Organizatorul se obliga:

  • Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an.
  • Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter persona si libera circulatie a acestor date;
  • Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Prin furnizarea datelor cu caracter personale, participantii persoane fizice declara ca sunt de acord cu inregistrarea datelor cu caracter personal in baza de date a societatii S.C. GORENJE ROMANIA SRL, in vederea participarii la aceasta actiune.
Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor si pot fi transferate ulterior catre operatori sau parteneri din strainantate ai S.C. GORENJE ROMANIA SRL in scopul stocarii lor pe server si trimiterii informatiilor solicitate de participant.

11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor solutiona  pe cale amiabila  sau, in caz contrar,  litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

12. PREVEDERI FINALE
Daca Organizatorul constata ca un Participant nu a indeplinit si/ sau indeplinit conditiile de participare stipulate in Regulament isi rezerva dreptul de a suspenda oricand dreptul si beneficiile ce revin respectivului Participant, fara alta despagubire sau plati.
Participantilor la promotie nu le sunt impuse niciun fel de plati directe sau indirecte suplimentare.