Condiţii pentru vânzări online Gorenje - Gorenje

Condiţii pentru vânzări online Gorenje

Termenii generali de comercializare sunt valabile pentru vânzările de Produse Gorenje în mediul online în România, indiferent dacă platforma de vânzare este operată direct de Gorenje sau de către terţi (caz în care se precizează alături de produs menţiunea „vândut de Gorenje”). 

Aceste condiţii sunt guvernate de către Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative („OUG 34/2014”) urmând a se aplica exclusiv operațiunilor de comercializare la distanță prin mijloace electronice, astfel cum acestea sunt definite prin Ordonanţa Guvernului nr. 85 din 19 august 2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare („OG 85/2004”).


Definiții

În lumina acestor Termeni şi condiții de comercializare Gorenje, se va citi:

„Consumator” - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale. Gorenje nu vinde Produse (definite mai jos) care să fie cumpărate de către minori. Se vor include în această categorie şi persoanele juridice care nu achiziţionează Produse în scop comercial/profesional. Gorenje poate vinde sau încasa contravaloarea unor Produse destinate minorilor doar dacă acestea sunt achizitionate de către un adult. 

„Cumpărător” – orice Consumator sau orice persoană juridică legal constituită potrivit legii care încheie un Contract cu Gorenje (astfel cum acest termen este definit mai jos). Fiecare Cumpărător va primi un nume de utilizator şi o parolă pe care le va folosi  pentru identificare. Parolele trebuie să rămână secrete, acestea vor fi cunoscute numai de Cumpărătorul care primeşte e-mailul. 

„Produs” – orice bun mobil corporal menționat în Comandă compus ca un ansamblu de elemente remise Cumpărătorului (cu titlu de exemplu, se vor considera incluse în acest ansamblu echipamentul electronic/electrocasnic, accesoriile la acesta, consumabile, manualul de utilizare, sistemul de protecție la transport și de stocare primar, secundar, terțiar al Produsului). 

„Comandă” – formă de comunicare prin mijloace la distanţă între Gorenje și Cumpărător prin care Cumpărătorul emite o cerere de cumpărare către Gorenje.

„Contract” – orice Comandă confirmată de către Gorenje cu privire la disponibilitatea Gorenje de a livra Produsul în cantitatea şi preţul afişat.

„Vânzătorul” / „Gorenje” - Gorenje Romania S.R.L., Calea Floreasca, Nr. 175, Clădirea Floreasca Tower, 6B, Sector 1, 014459, Bucureşti, Romania.

Date de identificare Vânzător

Gorenje Romania S.R.L.
Adresă: Calea Floreasca, Nr. 175, Clădirea Floreasca Tower, 6B, Sector 1, 014459, Bucureşti, Romania
E-mail: gorenje@gorenje.ro
Telefon: 021.233.33.90
Fax: 021. 233.32.69  
CUI.: RO 15637827
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/10442/01.08.2003
Capital: 1.634.000 Ron
Bancă şi cont: Unicredit Ţiriac Bank, Suc. Grigore Mora, Cont: RO64 BACX 0000 0000 70012310

Preţuri

Toate preţurile Produselor sunt exprimate în LEI şi includ TVA (timbru verde fiind inclus în preţ, dar evidenţiat separat pe factură). Preţurile indicate sunt cele aplicabile la momentul lansării Comenzii. 

Gorenje îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile în mod unilateral, cu excepţia acelor cazuri în care se menţionează expres altfel (ex. pe perioada unor oferte speciale sau promoţii la Produse). 

Plată

Situația I: http://www.gorenje.ro

Plata se poate face atât prin ordin de plată, virând banii în contul Gorenje RO64 BACX 0000 0000 70012310, cât și prin ramburs, odată cu livrarea produsului. 

Pentru plata la ramburs trebuie să fiţi prezent la livrare, indiferent de valoarea comenzii. Veţi fi informat telefonic asupra orei la care soseşte Produsul. 

Cumpărătorul poate fi supus la taxe sau plăţi în condiţiile de mai jos (ex. deteriorarea produsului la retragere / retur). Orice astfel de plată va fi notificată şi discutată cu cumpărătorul.

Situația II: http://www.emag.ro

Plata se poate face prin oricare dintre următoarele (i) direct cu cardul, (ii) prin ordin de plată, (iii) prin ramburs, conform condiţiilor notificate Cumpărătorului la momentul plasării Comenzii pentru Produs. 

Cumpărătorul poate fi supus la taxe sau plăţi în condiţiile de mai jos (ex. deteriorarea Produsului la retragere / retur). Orice astfel de plată va fi notificată şi discutată cu Cumpărătorul.

Politica Gorenje de retragere / retur

1. CONSUMATORUL ARE DREPT DE RETRAGERE, INDIFERENT DE MOTIV, ÎN INTERIORUL PERIOADEI DE RETRAGERE

Consumatorii au dreptul de a se retrage din Contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice („Perioada de retragere”) începând cu:

 • data la care Consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Consumator, intra în posesia fizică a Produsului sau a ultimului Produs, în situația în care Consumatorul a plasat o Comandă conținând mai multe Produse livrate separat, sau
 • data la care Consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Consumator, intră în posesia fizică a Produsului sau a ultimului Produs, în situația în care Consumatorul a plasat o Comandă conținând mai multe Produse livrate separat.

Pentru exercitarea dreptul de retragere, Consumatorii vor notifica în scris Gorenje cu privire la decizia de retragere din prezentul Contract. Notificarea va fi transmisă la oricare din următoarele date de contact: e-mail gorenje@gorenje.ro sau SMS 072GORENJE (număr cu tarif normal). Notificarea va conţine (a) intenţia de retragere, (b) adresa de la care se va ridica Produsul. Pentru respectarea termenului-limită de retragere este suficient ca notificarea de retragere să fie transmisă înainte de expirarea Perioadei de retragere. Gorenje va comunica confirmarea de primire a declarației de retragere a Consumatorului, precum şi calendarul ridicării Produsului. 

Ridicarea Produsului se va face de către un curier agreat de Gorenje, în termen de maxim 14 zile de la data comunicării deciziei de retragere a Consumatorului. Gorenje va suporta costul ridicării şi transportului Produsului. Gorenje nu va accepta retururi de Produse prin alte mijloace/proceduri decât cele indicate mai sus.

Rambursarea sumelor se va face nu mai târziu de 14 zile de la data la care Gorenje este informat de decizia de retragere din Contract a Consumatorului, în conformitate cu art. 11 din OUG nr. 34 / 2014. Furnizarea de date incorecte sau inexacte de către Consumator poate duce la depăşirea termenului de 14 zile prevăzut mai sus. Consumatorul va indica preferința pentru modalitatea de plată a rambursării preţului Produsului.

Produsul va fi returnat în aceeași stare în care a fost livrat alături de o copie a facturii. Consumatorul nu va fi responsabil pentru diminuarea valorii Produsului care rezultă din manipulări necesare pentru determinarea naturii, calităților şi funcționării acestuia (ex. Consumatorul nu va fi ţinut responsabil pentru deschiderea sistemului de protecție la transport și de stocare al Produsului, încercare Produs etc.). Orice altă diminuare a valorii Produsului de către Consumator (inclusiv, dar fără a se limita la modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate ale Produsului în ansamblul său) vor fi suportate de către Consumator. De exemplu, Consumatorul va răspunde în cazul în care sistemul de protecție și de stocare original al Produsului în care a primit Produsul este distrus sau deteriorat (nu se va considera deteriorare simpla deschidere a sistemul de protecție și de stocare original al Produsului).

Gorenje va analiza starea Produsului şi va anunţa Consumatorul cu privire la identificarea unor diminuări ale valorii Produsului care cad în sarcina Consumatorului, comunicând care sunt constatările Gorenje, precum şi suma pe care Consumatorul trebuie să o suporte. Această sumă, este calculată ca un procent din prețul de vânzare al Produselor, respectiv un cuantum care nu descurajează dreptul legal la retragere al Consumatorului, după cum urmează:

 • 15% din valoarea Produsului, dar nu mai mult de 150 RON (în cazul electrocasnicelor mari);
 • 15% din valoarea Produsului, dar nu mai mult de 50 RON (în cazul electrocasnicelor mici).

Aceste sume au în vedere şi faptul că transportul în caz de retragere este plătit de către Gorenje.

În cazul în care Produsul a fost folosit (peste a ceea ce era necesar pentru evaluarea calităţii, funcționalității sale) sau dacă Produsul prezintă defecţiuni (datorate Consumatorului), Consumatorul va fi obligat să suporte întregul preţ al Produsului (Gorenje informând Consumatorul în acest sens procedând totodată la retransmiterea Produsului către Consumator), 

Pe baza rezultatelor comunicate, Consumatorul este obligat în a furniza, prin e-mail, acceptul sau observațiile cu privire la cele menționate în rezultatele comunicate, în vederea continuării procesului de retur Produs(e). Rambursarea preţului Produsului va fi făcută cu scăderea sumelor calculate de către Gorenje conform mecanismului de mai sus.

Dreptul de retragere se aplică doar în relaţia cu Consumatorii. Dreptul de retragere nu se aplică Cumpărătorilor, persoane juridice, care achiziționează Produsele Gorenje în alt scop decât cel casnic.


2. CUMPĂRĂTORUL ARE DREPT DE RETUR AL PRODUSULUI PENTRU CAZURI SPECIFIC STABILITE

În termen de 3 zile lucrătoare de la recepție , Cumpărătorul poate returna Produsul către Gorenje dacă:
 • Produsul nu este conform cu specificațiile din oferta Gorenje;
 • Produsul nu este conform specificațiilor menționate în Comandă;
 • Produsul este nefuncțional; 
 • Coletele conținând Produsul prezintă deteriorări;
 • Produsul a fost livrat greșit - a fost livrat alt Produs decât cel comandat.
Returul nu aduce atingere dreptului de retragere al Consumatorului.

Returul nu va fi acceptat în cazul în care Cumpărătorul întâmpină probleme legate de compatibilitatea dintre componentele achiziționate și cele deținute sau achiziționate de la alți comercianți, precum și erorile Cumpărătorilor în alegerea sau identificarea Produselor corespunzătoare codurilor modelelor. 

Procedura de retur presupune următorii pași:

a) Cumpărătorul va transmite prin e-mail la adresa gorenje@gorenje.ro o cerere cu subiectul "Cerere retur produse".
b) În cadrul cererii se vor specifica:
 • data emiterii Comenzii;
 • date Cumpărător: nume și prenume / denumire, adresă e-mail folosită la înregistrare cont;
 • număr factură și data emiterii facturii ce face dovada achiziționării Produsului/Produselor;
 • cauzele/motivele care au dus la aplicarea procedurii de retur Produs(e). 
 • dacă se dorește înlocuirea cu un Produs din aceeași categorie de o valoare mai mare (caz în care Cumpărătorul va plăti diferența) sau dacă se doreşte înlocuirea cu un Produs din aceeaşi categorie de o valoare este mai mică (caz în care Cumpărătorul va primi o rambursare parțială până la valoarea Produsului înlocuitor). În acest caz, Cumpărătorului va avea opțiunea de a menționa ce Produs nou similar cu modelul specificat în Comanda inițială a Cumpărătorului dorește să îi fie livrat.
c) La acest e-mail se vor atașa copii ale următoarelor documente: copie factură fiscală, certificatul de garanție și avizul de însoțire a mărfii / AWB.
d) Cererea de retur va fi înregistrată și aprobată doar dacă datele menționate la punctele de mai sus sunt corecte și complete și dacă sunt îndeplinite condițiile obligatorii de aplicare a  procedurii de retur a Produselor cumpărate.
e) În maxim 24-48 ore, Cumpărătorul va primi pe e-mail un număr de înregistrare de retur și detalii privind aplicarea procedurii de retur. 
f) Cumpărătorul va face efectiv returnarea Produselor doar după comunicarea de către Gorenje, prin e-mail, a numărului de înregistrare retur și a detaliilor cu privire la procedura de retur a Produselor.

Produsul va fi returnat în aceeași stare în care a fost livrat. În situația returului pentru motivele invocate mai sus, transportul va fi asigurat integral de către Gorenje.

Servicii post-vânzare

Produsele Gorenje, fie aparatele electrocasnice mari (cum ar fi maşinile de spălat, uscătoarele, combinele frigorifice, maşinile de spălat vase, hotele, aragazurile şi cuptoarele) fie aparatele electrocasnice mici (precum cuptoarele cu microunde, aspiratoarele) beneficiază de 2 ani garanţie.

Garanţia este oferită direct de către importator sau producător, după caz, astfel că Produsele vor beneficia de reparaţii şi piese originale. Termenii şi condiţiile în care este oferită garanţia pentru Produse sunt specificaţi în Certificatul de garanţie ataşat fiecărui Produs. În cazul în care Produsul comandat de către dumneavoastră nu conţine acest certificat, vă rugăm să contactaţi Gorenje în maxim 2 zile lucrătoare de la recepţia Produsului pe adresa gorenje@gorenje.ro.

Conform Certificatului de garanție, garanţia nu acoperă: accesoriile și consumabilele, bateriile, pungile aspiratoarelor, componentele din plastic, fontă, sticlă și alte materiale casante sau consumabile etc.

Garanţia pentru Produse se face în baza unei reclamaţii și este valabilă numai dacă certificatul de garanție este însoțit de factura Produsului. 
Orice reclamaţie privind funcţionalitatea Produselor trebuie să fie însoţită de raportul de service eliberat de unitatea de service autorizată de către Gorenje Romania.

Înlocuirea Produselor se face conform legislaţiei în vigoare şi doar în cazul în care Produsul nu poate fi reparat. Înlocuirea se va face cu un Produs identic sau, în cazul în care Produsul înlocuit nu mai există în gama de produse comercializată de Gorenje Romania, el va fi înlocuit cu un Produs similar ca valoare şi caracteristici. 

În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu referire la garanţie sau unităţile de service, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la gorenje@gorenje.ro sau telefon 072GORENJE (număr cu tariff normal).

Garanţia nu se aplică în următoarele situaţii:
 • Nerespectarea instrucţiunilor de folosire 
 • Repararea efecuată de o persoană neautorizată 
 • Folosirea de piese contrafăcute 
 • Folosirea neglijentă a produsului 
 • Defecţiuni mecanice cauzate de o terţă persoană 
 • Instalarea inadecvată a aparatului 
 • Folosirea aparatului în scopuri profesionale sau comerciale. 
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu referire la garanţie sau unităţile de service, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la gorenje@gorenje.ro.

Service adiţional – deschidere stânga/dreapta a aparatelor frigorifice: Dacă veţi cumpăra un produs care vă permite să schimbaţi direcţia de deschidere a uşii, orice schimbare a direcţiei se va face contra cost. Pentru a beneficia de această schimbare, Cumpărătorul trebuie să solicite această modificare la adresa de e-mail: gorenje@gorenje.ro sau la numărul de telefon 021. 233.33.90.

Livrarea Comenzilor

Aplicabil doar pentru: http://www.gorenje.ro

Produsele vor fi livrate Cumpărătorului prin servicii de curierat rapid. Termenul de livrare este de 2 zile lucrătoare de la confirmarea pe e-mail a comenzii Cumpărătorului, în funcție şi de destinația fiecărui colet. Programul de livrare a Produselor este de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00. 

Costul transportului oricărui Produs, indiferent de valoare este gratuit la orice adresă din reşedinţele de judeţ din România. Pentru livrări în afara resedintelor de judet se vor percepe taxe suplimentare în funcţie de numărul de kilometrii distanţă între orașul-reședință de judet şi locul de destinație. Costul total al livrării va fi comunicat Cumpărătorului înainte de finalizarea Comenzii.

Livrarea nu înseamnă şi instalarea Produselor în casă. Compania de curierat autorizată va contacta telefonic Cumpărătorul pentru a-l informa când va avea loc livrarea. În cazul în care Cumpărătorul nu este prezent la adresa de livrare, Produsele comandate pot fi acceptate de o persoană autorizată de acesta să le primească. Persoana autorizată trebuie să semneze formularul de livrare cu numele în clar, datele de identificare: CI, serie, număr. Prin semnarea formulatului de livrare se confirmă recepţia în stare bună a produselor livrate.

Toate Produsele beneficiază de asigurare pe întreaga perioadă a transportului, până în momentul livrării (costurile asigurării fiind suportate de Gorenje). Cumpărătorul va verifica integritatea coletului conținând Produsul la momentul livrării în prezența agentului curier putând face constatări cu privire la integritatea coletului (orice constatări trebuie menţionate pe documentul de livrare). Orice reclamații ulterioare privind integritatea coletului care nu au fost menționate pe documentul de recepţie a livrării nu vor fi acceptate.

Gorenje îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral Contractul, în cazul în care, din motive tehnice sau motive neimputabile Gorenje, Produsul care a făcut obiectul Comenzii nu mai este disponibil pentru livrare. În acest sens, Cumpărătorul va fi notificat în cel mai scurt timp posibil.


Securitatea datelor cu caracter personal

Magazinul online Gorenje procesează date cu caracter personal în lumina legislaţiei aplicabile şi cu respectarea obligaţiilor care îi revin, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Toate datele cu caracter personal adunate de magazinul online Gorenje vor fi utilizate exclusiv pentru materiale de ordin informativ, oferte, facturi şi alte documente asemănătoare, cu condiţia obţinerii acordului prealabil .

Orice întrebări legate de informaţii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de catre Gorenje pot fi adresate pe adresa gorenje@gorenje.ro sau telefonic 0212333390.


Comunicarea

Gorenje va efectua comunicări comerciale prin poşta electronică doar în cazul în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

E-mailurile cu informaţii despre promoţii şi oferte speciale vor fi marcate clar ca fiind materiale de publicitate, iar Gorenje va fi identificat în mod corect. Dacă Cumpărătorul doreşte să se dezaboneze de la newsletter, Vânzătorul  îi va respecte dorinţa.

Neasumarea responsabilităţii

Vânzătorul va încerca să publice corect şi rapid informaţii corecte pe site-ul său. Cu toate acestea, anumite caracteristici, stocuri sau preţuri se pot schimba mult mai repede decât poate Vânzătorul să le modifice pe site. În orice caz, Vânzătorul îl va informa pe Cumpărător de schimbări, pentru ca acesta din urmă să îşi poată schimba sau anula comanda. Pozele afişate pot să difere de produsele aflate la vânzare şi să nu descrie în totalitate caracteristicile produselor.

Reclamaţii

Vânzătorul va respecta în totalitate legislaţia privind protecţia consumatorului şi va stabili un sistem eficient pentru preluarea reclamaţiilor. Reclamaţiile şi cererile se pot trimite pe e-mail la adresa: gorenje@gorenje.ro, sau prin poştă la:

Gorenje România SRL 
Calea Floreasca, Nr. 175, Clădirea Floreasca Tower, 6B, Sector 1, 
014459, Bucureşti, Romania

Vânzătorul va confirma primirea reclamaţiei în termen de cinci zile lucrătoare. În acelaşi timp îl va informa pe Cumpărător de durata preconizată pentru soluţionarea reclamaţiei şi îl va informa de stadiul acesteia. Vânzătorul va face tot ce îi stă în putinţă pentru a rezolva disputa amiabil.

Mediu

Conform OUG 5/2015, Consumatorii au obligația să nu elimine DEEE ca deșeuri municipale nesortate și să colecteze selectiv aceste DEEE. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barate cu două linii în formă de X.