Inregistrati garantia de 5 ani pentru frigiderul dvs. Cooking - Gorenje
GĂTIȚI FĂRĂ GRIJI PENTRU CĂ ȘTIM CE FACEM. 5 ANI GARANȚIE.
Regulamentul Oficial al Campaniei
Formular 5 ani garanție
Organizatorul campaniei promoționale “GĂTIȚI FĂRĂ GRIJI PENTRU CĂ ȘTIM CE FACEM.5 ANI GARANȚIE.”, este S.C. Gorenje Romania S.R.L., cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 175, etaj 6B, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J 40/10442/2003, având CUI RO 15637827, reprezentată legal de Slobodan Vukša în calitate de Director General, denumită în continuare Organizator, înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) sub nr. 288809/07.12.2011. 

Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe website-ul www.gorenje.ro și este disponibil în mod gratuit oricărui participant începând cu data de 01.09.2017.

Campania promoțională se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. 

S.C. Gorenje Romania S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța modificările pe website-ul www.gorenje.ro

1. ARIA DE DESFĂȘURARE:

Campania se va desfășura pe întreg teritoriul României.

2. PARTICIPANȚI:

La campania promoțională “5 ANI GARANȚIE. PENTRU CĂ ȘTIM CE FACEM.” au dreptul să participe atât persoanele fizice cu vârsta minimă de 18 ani și cu domiciulul stabil în România, cât și persoanele juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul României. Promoția se aplică numai pentru produsele achiziționate în perioada 01.09.2017 – 30.11.2017, din toate magazinele partenere de pe teritoriul României.

3. PERIOADA CAMPANIEI:

Acțiunea promoțională se desfășoara în perioada 01.09.2017 – 30.11.2017, în magazinele distribuitorilor care comercializează produsele electrocasnice Gorenje. 

Gorenje Romania va oferi 5 ani garanție (2 ani garanție standard + 3 ani extra-garanție) pentru următoarele o selectie din urmatoarele categorii de produse: cuptoare incorporabile, plite incorporabile si aragazuri Gorenje. (vezi lista indicate mai jos).
Orice achiziție făcută după această perioadă nu va fi luată în considerare de către organizator la acordarea garanției suplimentare. Neactivarea garanției extinse în termen de 21 de zile calendaristice de la data achiziționării produsului duce la pierderea acesteia iar, în acest caz, rămâne valabilă numai garanția standard de 2 ani.

4. DREPTUL LA PARTICIPARE:

Participanții pot achiziționa unul sau mai multe produse dintre cele menționate la Articolul 5 - nu există limită de număr de produse și de participări.

5. PRODUSE PARTICIPANTE:

În această promoție produsele eligibile sunt reprezentate de CUPTOARELE INCORPORABILE, PLITELE INCORPORABILE si ARAGAZURILE GORENJE indicate in lista de mai jos.

6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE:

În perioada 01.09.2017 – 30.11.2017, la achiziționarea unui produs Gorenje din categoriile menționate mai sus, vom acorda 5 ani garanție (2 ani garanție standard +3 ani extra-garanție). Extra-garanția va fi valabilă cu condiția activării acesteia conform indicațiilor din formularul de 5 ani garanție atașat prezentului regulament (pagina 3).

MECANISMUL PENTRU ACTIVAREA EXTRA-GARANȚIEI:

Pentru activarea și înregistrarea extra-garanției trebuie:

să completați formularul atasat

sau 

să sunați la numărul service-ului autorizat, în cazul în care nu aveți acces la internet: tel. 0344403030 / 0755023790 și să oferiți câteva informații suplimentare (conform formularului de înregistrare comunicat în cadrul acestui regulament). În urma apelului telefonic veți primi un număr de înregistrare care trebuie notat pe certificatul de garanție, în limba română, al produsului; 

sau

să transmiteți prin fax la numărul service-ului autorizat: 0244 51 44 86 informațiile conform formularului de înregistrare comunicat în cadrul acestui regulament
Neactivarea garanției extinse în termen de 21 de zile calendaristice de la data achiziționării produsului duce la pierderea acesteia iar, în acest caz, rămâne valabilă numai garanția standard de 2 ani. 

Toate condițiile aferente garanției de 2 ani, precum și respectarea instrucțiunilor de utilizare din manualul produsului rămân valabile și în cazul extra-garanției. 

Extra-garanția este valabilă numai după înregistrare, pe baza facturii și a certificatului de garanție Gorenje. Pentru a beneficia de oferta de extra-garanție, cumpărătorul trebuie să păstreze certificatul de garanție și factura de achiziție a produsului în original, pe toată perioada celor 5 ani de garanție (2 ani garanție standard + 3 ani extra-garanție) pentru a servi ca dovadă a achiziției produsului în perioada promoției. 

Gorenje Romania își rezervă dreptul de a modifica acest regulament, aducând la cunoștința publicului modificările operate. Regulamentul acestei campanii, împreună cu formularul de înregistrare online vor fi publicate pe www.gorenje.ro și sunt gratuite.

7. CONDIȚII DE VALIDARE:

Pentru ca organizatorul să acorde garanția extinsă pentru produsul achiziționat, cumpărătorul trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții: 

a. Să îndeplinească condițiile de participare prevăzute la Art. 4. 
b. Să achiziționeze unul dintre produsele menționate la Art. 5. 
c. Să înregistreze extra-garanția urmând condițiile precizate la Art. 6. 
d. Produsele achiziționate să fie utilizate exclusiv în scopuri casnice. Garanția nu este valabilă în cazul utilizării produselor în scopuri profesionale în restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc. 

Garanția extinsă nu se va acorda dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus.

8. REGULAMENTUL CAMPANIEI:

Prin participarea la campania “GĂTIȚI FĂRĂ GRIJI PENTRU CĂ ȘTIM CE FACEM.5 ANI GARANȚIE.” , participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestuia, participarea la campanie implicând acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

9. RESPONSABILITATE:

S.C. Gorenje Romania S.R.L. va acorda garanție extinsă în conformitate cu prevederile acestui Regulament. Prin completarea formularelor participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

10. DATE CU CARACTER PERSONAL:

Prin participarea la această campanie, participanții persoane fizice declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate și să intre în baza de date a Organizatorului. Organizatorul se obligă să respecte drepturile participanților persoane fizice prevăzute în Legea 677/ 2001. La cererea participanților, persoane fizice, adresată în scris pe adresa S.C. GORENJE ROMANIA S.R.L., Calea Floreasca nr. 175, etaj 6B, sector 1, București, Organizatorul se obligă: 

Să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an.

Să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Prin furnizarea datelor cu caracter personal, participanții persoane fizice declară că sunt de acord cu înregistrarea datelor cu caracter personal în baza de date a societății S.C. GORENJE ROMANIA S.R.L., în vederea participării la această acțiune. 

Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor și pot fi transferate ulterior către operatori sau parteneri din străinătate ai S.C. GORENJE ROMANIA S.R.L. în scopul stocării lor pe server și trimiterii informațiilor solicitate de participant. 

11. LITIGII:

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în caz contrar, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

12. PREVEDERI FINALE:

Dacă Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit condițiile de participare stipulate în Regulament își rezervă dreptul de a suspenda oricând dreptul și beneficiile ce revin respectivului Participant, fără altă despăgubire sau plăți. 

Participanților la promoție nu le sunt impuse niciun fel de plăți directe sau indirecte suplimentare.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată produselor GORENJE!

Date despre produs

Ultimele două cifre ale numărului de articol  aflate dupâ ‘’/’’ Ex articol nr: 419601/03 
Existâ cazuri în care cele două cifre lipsesc și nu trebuie completate.
Puteți solicita garanție extinsă în termen de 21 de zile de la cumpărare.
selectează fișier _form/fileup/wait