meniu+
închide
...

Garantie

5 ANI GARANTIE. PENTRU CA STIM CE FACEM.

Organizatorul campaniei promotionale “5 ANI GARANTIE. PENTRU CA STIM CE FACEM.”, este S.C. Gorenje Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr.175, etaj 6B, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr J 40/10442/2003 avand CUI RO 15637827, reprezentata legal de Damir Drazetic in calitate de Director General, denumita in continuare Organizator, inregistrata la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) sub nr. 288809/07.12.2011 

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul www.gorenje.ro find disponibil in mod gratuit oricarui participant incepand cu data de 01.10.2016. 

Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. 

S.C. Gorenje Romania S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta modificarile pe website-ul www.gorenje.ro

ARIA DE DESFASURARE:

Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.

2. PARTICIPANTI

La campania promotionala “5 ANI GARANTIE. PENTRU CA STIM CE FACEM.” au dreptul sa participe atat persoanele fizice cu varsta minima de 18 ani si cu domiciulul stabil in Romania cat si persoanele juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul Romaniei. Promotia se aplica numai pentru produsele achizitonate, in perioada 01.10.2016 – 31.12.2016, din toate magazinele partenere de pe teritoriul Romaniei.

3. PERIOADA CAMPANIEI:

Actiunea promotionala se desfasoara in perioada 01.10.2016 – 31.12.2016 in magazinele distribuitorilor care comercializeaza produsele electrocasnice Gorenje. 

Gorenje Romania va oferi 5 ani garantie (2 ani garantie standard + 3 ani extra garantie) pentru urmatoarele categorii de produse (ANEXA 1): APARATE FRIGORIFICE CU TEHNOLOGIA NO FROST, ELECTROCASNICE MARI - GAME DE DESIGN, MASINI DE SPALAT VASE, MASINI DE SPALAT RUFE (7, 8, 9 KG, W6523/IS, W6723/IS), USCATOARE DE RUFE, PLITE SI CUPTOARE INCORPORABILE. 

Orice achizitie facuta dupa aceasta perioada nu va fi luata in considerare de catre organizator la acordarea garantiei suplimentare. Neactivarea garantiei extinse in termen de 21 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului duce la pierderea acesteia iar, in acest caz, ramane valabila numai garantia standard de 2 ani.

4. DREPTUL LA PARTICIPARE

Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse dintre cele mentionate la Articolul 5 - nu exista limita de numar de produse si de participari.

5. PRODUSE PARTICIPANTE

In aceasta promotie produsele eligibile sunt reprezentate de toate produsele enumerate in ANEXA 1.

6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

In perioada 01.10.2016 – 31.12.2016 la achizitionarea unui produs Gorenje din categoriile mentionate mai sus vom acorda 5 ani garantie (2 ani garantie standard +3 ani extragarantie). Extragarantia va fi valabila cu conditia activarii acesteia conform indicatiilor din formularul de 5 ani garantie atasat prezentului regulament.

MECANISMUL PENTRU ACTIVAREA EXTRAGARANTIEI: 

Pentru activarea si inregistrarea extragarantiei trebuie: 
  • sa sunati la numarul service-ului autorizat:tel. 0344403030/ 0755023790 si sa oferiti cateva informatii suplimentare (conform formularului de inregistrare comunicat in cadrul acestui regulament). In urma apelului telefonic veti primi un numar de inregistrare care trebuie notat pe certificatul de garantie, in limba romana, al produsului.
  • sa transmiteti prin fax la numarul service-ului autorizat: 0244 51 44 86 informatiile conform formularului de inregistrare comunicat in cadrul acestui regulament. 
  • sa transmiteti prin email la adresa service-ului autorizat: callcenter@pecef.ro, informatiile conform formularului de inregistrare comunicat in cadrul acestui regulament.

Neactivarea garantiei extinse in termen de 21 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului duce la pierderea acesteia iar, in acest caz, ramane valabila numai garantia standard de 2 ani. 

Toate conditiile aferente garantiei de 2 ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului raman valabile si in cazul extragarantiei. 

Extragarantia este valabila numai dupa inregistrare, pe baza facturii si a certificatului de garantie Gorenje. Pentru a beneficia de oferta de extragarantie, cumparatorul trebuie sa pastreze certificatul de garantie si factura de achizitie a produsului in original, pe toata perioada celor 5 ani de garantie (2 ani garantie standard + 3 ani extragarantie) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada promotiei.

Gorenje Romania isi rezerva dreptul de a modifica acest regulament, aducand la cunostinta publicului modificarile operate. Regulamentul acestei campanii impreuna cu formularul de inregistrare online vor fi publicate si pe www.gorenje.ro si sunt gratuite.

7. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca organizatorul sa acorde garantia extinsa pentru produsul achizitionat, cumparatorul trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii: 

a. Sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la Art. 4. 
b. Sa achizitioneze unul din produsele mentionate la Art. 5. 
c. Sa inregistreze extragarantia urmand conditiile precizate la Art. 6. 
d. Produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia nu este valabila in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc. 

Garantia extinsa nu se va acorda daca nu sunt indeplinite conditiile de mai sus.

8. REGULAMENTUL PROMOTIEI

Prin participarea la promotia “5 ANI GARANTIE. PENTRU CA STIM CE FACEM.”, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestuia, participarea la campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. 

9. RESPONSABILITATE

S.C. Gorenje Romania S.R.L. va acorda garantie extinsa in conformitate cu prevederile acestui Regulament. Prin complentarea formularelor participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 

10. DATE CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la aceasta promotie, participantii persoane fizice declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile participantilor persoane fizice prevazute in Legea 677/ 2001. La cererea participantilor, persoane fizice, adresata in scris pe adresa S.C. GORENJE ROMANIA S.R.L., Calea Floreasca nr.175, etaj 6, sector 1, Bucuresti, Organizatorul se obliga:
  • Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an.
  • Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter persona si libera circulatie a acestor date.
  • Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 

    Prin furnizarea datelor cu caracter personale, participantii persoane fizice declara ca sunt de acord cu inregistrarea datelor cu caracter personal in baza de date a societatii S.C. GORENJE ROMANIA S.R.L., in vederea participarii la aceasta actiune.

    Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor si pot fi transferate ulterior catre operatori sau parteneri din strainatate ai S.C. GORENJE ROMANIA S.R.L. in scopul stocarii lor pe server si trimiterii informatiilor solicitate de participant.

11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila sau, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

12. PREVEDERI FINALE

Daca Organizatorul constata ca un Participant nu a indeplinit conditiile de participare stipulate in Regulament isi rezerva dreptul de a suspenda oricand dreptul si beneficiile ce revin respectivului Participant, fara alta despagubire sau plati. 

Participantilor la promotie nu le sunt impuse niciun fel de plati directe sau indirecte suplimentare.

5 ANI GARANTIE. PENTRU CA STIM CE FACEM.

ANEXA 1

344512 GI 52 CLI1
466004 GIN51CLI
469786 BO615E01XK
470104 BO635E11XK
471603 BO635E11W
470107 BO636E11X
471604 BO635E11B
470108 BO636E20X
471571 BO637E24X
470109 BO637E24B
471573 BO637E21XG
469776 BOP637E20XG
471575 BO647A20XG
471605 BO647A30BG
471606 BO658A30XG
471578 BO658A41XG
499071 BO799S50X1
472942 BOP799S51X
472627 BOG633E00XGK
423442 BO75SY2W
423441 BO75SY2B
423440 BO71SY2W
423438 BO71SY2B
476321 BO 8 KR
476327 BO 87 KRB
423098 BO53CLI
423100 BO 73 CLI
423099 BO 73 CLB
242082 BO 87 ORA B
389588 BO73-ORA-X
389587 BO73-ORA-B
406150 BO73ORAW
242081 BO 87 ORA X
259559 BO 87 ORA W
336877 BM 6250 ORA W
336876 BM 6250 ORA X
564748 BM201INI
564770 BM201INB
468885 BM 300 X
466188 WD1410X
466187 SD1410X
566904 GV 51010
552962 GV54110
552962 GV55110
566903 GV61010
538868 GV63160
538869 GV64160
568241 GV64161
509649 GV 67260
538914 GV 68260
495765 GS 52115 W
495767 GS52115X
553001 GS 54110 W
553036 GS 54160 X
730012 GS 62215 W
730013 GS 62215 X
538878 GS65160X
539061 GS66260X
429349 GV6SY2B
429348 GV6SY2W
462805 GO778X
462807 GP779X
462809 GS778X
462879 GCM712X
462870 GCS773X
475392 GIS77SC
448756 GIS68XC
322834 GTN31X
471053 GHI92X
471052 GHT92X
471055 GHV62X
312787 GDC67178FN
312799 GSR27178B
489862 GDV 674X
438723 GCC800X
452090 UWD1400X
499868 BO627INI
499869 BO627INB
493044 GTW6INI
493045 GTW6INB
503986 IC6INI
503987 IC6INB
506918 WHT68AINI
506949 WHT68AINB
504569 BO658ST
507395 BO617ST
507396 BO637ST
466181 WD14ST
504547 BM251ST
504572 IS634ST
499602 GCW641ST
498345 WHI641ST
499145 DFD70SST
499152 DFD70ST
529960 NRK612ST
391365 D 754 BJ
445495 D 7564
494426 D 8565 NA
494430 D 8565 NR
494427 D 8565 NO
434105 D 7565 J
404119 D 7665 N
415086 D 8665 N
527244 D 98F6F
527245 D85F65T
431037 D 76 SY2B
545543 IT332CSC
545517 ECT310CSC
552922 GC341UC
440401 G64X
242935 G6N4AX
431919 G6N41IX
463804 GW6N41IX
431942 GW6N41IB
426151 GT641UB
463045 IT 614 SC
463044 IT 614 X
541240 ISC 635 CSC
464533 IQ634USC
545549. IS656SC
464407 KC621UUSC
464403 KC631UUSC
428712 ITG623USC
468652 EC610SC
464537 ECT610SC
464518 ECT620X
464634 ECS693USC
426144 GKTG6SY2W
423443 ECT6SY2W
426143 GKTG6SY2B
423499 IT612SY2W
426140 G6SY2B
426139 G6SY2W
423498 IT612SY2B
423444 ECT6SY2B
423102 ECK63CLI
423101 ECK63CLB
425887 GW65CLB
425886 GW65CLI
393112 IT 65 KR
393114 IT 65 KRB
408432 IT 65 ORA W
245929 ECT 680 ORA W
265791 GHS 64 ORA W
408431 IT 65 ORA
242086 ECT 680-ORA
492947 DK63CLB
492949 DK63CLI
312583 DVG 6565 KR
312584 DVG 6565 KRB
312574 DTA 6 SY2B
312576 DTA 6 SY2W
173147 DKG 552-ORA S
173151 DFG 602-ORA
274961 DKG 552-ORA W
325549 NRKI4181CW
329221 NRKI5181LW
519251 RK6192EC
514546 RK6192ERD
514545 RK6192ER
514544 RK6192EO
514562 NRK 6192 MC
514548 NRK 6192 MRD
514559 NRK 6192 MR
514563 NRK 6192 MB
511949 ORK192R
517335 ORK192C
517336 ORK192BK
517337 ORK192X
517338 ORK192CH
517359 ORK192CO
517360 ORK192RD
517361 ORK192O
517362 ORK192GR
517363 ORK192BL
521701 ONRK193R
521706 ONRK193C
521719 ONRK193CO
515505 ORB152R
515686 ORB152C
515687 ORB152BK
515688 ORB152X
515779 ORB152CH
515780 ORB152CO
515781 ORB152RD
515870 ORB152O
515871 ORB152GR
515872 ORB152BL
529534 NRK 62 JSY2B
428005 RK61FSY2B
530643 NRK ORA 62 E
530657 NRK ORA 62 W
499306 NRK6191CW
537282 NRK 6201 CW
514332 NRK6191TX
467067 NRK621CLI
514333 NRC 6192 TX
514211 NRK 6193 TX
514210 NRK 6203 TX
392225 W 7523
405820 W 7443 LA
444178 W 7543 LO
517142 W 7543 LR
573208 W 7723
497036 W8544NI
499566 W9564PI
399495 W 8424
527243 W 98F65/I
527240 W 85F44 P/I
477308 WD 94141
431130 WA74SY2B
431126 WS62SY2B
344598 IT332CSC
497038 W7524NI
349239 W 7643 L
481570 GI 63315 X
479755 GV 64315
491889 GV65315
352702 GS52214W
384795 GV 51214
369313 GS53314XS
369310 GS63314XS
369311 GS 64314 XS
523030 GV 61215
573219 W 7723/I
399487 W 7223
349234 W 7623 L
396498 W 8503
392216 W 7503
392219 W 7543 L
465887 ECT310CSC
344590 GC341UC
344591 GCW 341 UC
166391 GMS 66 E
471580 BO658A31BG
417198 DFG 602-ORA W
472941 BO799S50X
428008 NRK 62 JSY2B
438791 NRK ORA 62 E
438792 NRK ORA 62 W
419601 NRK6191CW
445059 RK 60359 OW
444898 RB 60299 ORD
469963 RB 60299 OBL
444761 RB 60299 OR
444760 RB 60299 OC
445059 RK 60359 OW
444898 RB 60299 ORD
469963 RB 60299 OBL
444761 RB 60299 OR
444760 RB 60299 OC
444696 RF 60309 OBK
444695 RF 60309 OCO
444694 RF 60309 OCH
444693 RF 60309 OC
444692 RF 60309 OR
444690 RK 60359 OCH
444689 RK 60359 OR
444688 RK 60359 OC
444687 RK 60359 OBK
444686 RK 60359 OCO
419612 NRK6191TX
457743 NRC 6192 TX
440966 NRK 6192 JC
440967 NRK 6192 JRD
440968 NRK 6192 JR
440986 RK6192EC
440987 RK6192ERD
440988 RK6192ER
440989 RK6192EO
352677 GS62214W
373773 GV 61214
440381 D 9866 E
399549 W 9845 I
356674 W 9865 E
392283 W8624 H
405813 W 7443 LR
294027 PL KUH PVK41K-1V G6N50AB GOR
242931 PL KUH PVK41K-1V G6N50AX GOR
242591 OVEN EVP241-444M BO7321AX GOR
467828 NRK6191CX
419614 NRK6191JX
419639 NRK 6193 TX
458558 NRK 6202 TX
415129 HOOD BF4-KK024L1A2PU-DK63CLI GOR
415127 HOOD BF4-KK024L1A2PU-DK63CLB GOR
405731 D 7465 NA
444179 D 7565 NO
405093 D 7465 NR
352622 W 8624 H
264275 OVEN EVP231-444M BO5302AX GOR
302705 HOB SVK66CS ECT610ESC GOR
273890 MICROWAVE OVEN WD1000BI-A30-BM5350X
333589 OVEN EVP231-444M BO5320SX GOR
454595 WASHER PS10/25140-W8543 GOR
302704 HOB SVK667S EC605ESC GOR
242590 OVEN EVP241-421E BO7422AX GOR
243016 HOB SVK67CS ECT640AX GOR
242083 OVEN EVP241-544M BO71ORAX GOR
242084 OVEN EVP241-544M BO71ORAB GOR
573224 W 6723/IS
497037 W6523IS

Formular 5 ani garantie

Va multumim pentru increderea acordata produselor GORENJE.

Pentru activarea garantiei extinse va rugam sa completati si sa  transmiteti  informatiile catre service-ul  autorizat PECEF TEHNICA:
prin telefon: 0344 40 30 30 / 07 55 023 790
prin fax: 0244 51 44 86
prin email: callcenter@pecef.ro

Conditii de garantie

click
deschide